Achtervangovereenkomst WSW/Gemeente

Op 1 november 2023 ontvingen alle gemeenten een brief van WSW en VNG met als bijlagen (i) de nieuwe achtervangovereenkomst tussen WSW en gemeenten en (ii) een toelichting op de nieuwe achtervangovereenkomst.

In deze brief vragen wij gemeenten om de voor ondertekening van de nieuwe achtervangovereenkomst benodigde besluitvorming te doorlopen, de overeenkomst vervolgens rechtsgeldig te (laten) ondertekenen en uiterlijk 31 maart 2024 aan WSW terug te sturen.

De nieuwe achtervangovereenkomst tussen WSW en gemeenten treedt in werking op 1 mei 2024.

In de kolom hiernaast vindt u (i) de brief van 1 november 2023, (ii) de nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente, (iii) de toelichting op de nieuwe achtervangovereenkomst en (iv) het informatieplatform.