Achtervangovereenkomst WSW/gemeente

Op 17 mei 2021 ontvingen alle gemeenten van WSW en VNG een brief met als bijlage de nieuwe generieke achtervangovereenkomst tussen WSW en gemeenten. Inmiddels hebben nagenoeg alle gemeenten de nieuwe achtervangovereenkomst ondertekend en is deze per 1 augustus 2021 van toepassing op alle geborgde geldleningen afgesloten na die datum.

In de kolom hiernaast plaatsten wij (i) de brief van 17 mei 2021, (ii) de nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente, en (iii) het document met uitgebreide achtergrondinformatie.

Stand van zaken wijzigingsovereenkomsten en leningmutaties

Op 9 december 2021 ontvingen alle gemeenten van WSW en VNG een update over de achtervangovereenkomsten. Hierin informeerden wij gemeenten over de voortgang van de wijziging van bestaande achtervangovereenkomsten (aangegaan voor 1 augustus 2021) en de mogelijkheden ten aanzien van leningmutaties.  In de kolom hiernaast plaatsten wij (i) de brief van 9 december 2021 en (ii) een toelichting op mogelijke leningmutaties.