Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente

Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente

Op 17 mei 2021 ontvingen alle gemeenten van WSW en VNG een brief met als bijlage de nieuwe generieke achtervangovereenkomst tussen WSW en gemeenten.

Wat wij gemeenten vragen

Wij vragen gemeenten de nieuwe achtervangovereenkomst te ondertekenen en deze zo spoedig mogelijk na besluitvorming – doch uiterlijk in juli 2021 - aan ons te retourneren samen met het college- of raadsbesluit over de nieuwe achtervangovereenkomst. De nieuwe achtervangovereenkomst treedt op 1 augustus 2021 in werking voor alle nieuwe geborgde geldleningen van woningcorporaties werkzaam in een bepaalde gemeente.

Meer informatie

In de kolom hiernaast plaatsten wij (i) de brief van 17 mei 2021, (ii) de nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente, en (iii) het document met uitgebreide achtergrondinformatie. De laatste twee documenten stuurden wij alle gemeenten al toe als bijlage bij onze brief van 17 mei 2021.

Naast deze documenten plaatsten wij ook toelichtende animaties over (i) het borgstelsel en de rol van gemeenten daarin en (ii) de nieuwe achtervangovereenkomst en wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten. De animaties geven op hoofdlijnen een goed beeld van het borgstelsel en de nieuwe achtervangovereenkomst. Dit kan worden gebruikt ten behoeve van besluitvorming. 

Ook op de website van VNG (www.vng.nl) staat meer informatie (gebruik daarvoor de zoektermen ‘Waarborgfonds Sociale Woningbouw’ en/of ’achtervangovereenkomst’). Ten behoeve van de gemeentelijke besluitvorming plaatste VNG op haar website een model collegebesluit.

Voor inhoudelijke vragen over de actualisatie van de achtervangovereenkomst met WSW zijn wij bereikbaar via het e-mailadres achtervangovereenkomst@wsw.nl of op telefoonnummer 035-5286400. Voor beleidsmatige vragen is VNG bereikbaar via info@vng.nl.

Enkele praktische zaken

De ondertekende overeenkomst en het besluit kunt u per e-mail aan ons sturen naar backoffice@wsw.nl. Een ook door WSW getekend exemplaar van de nieuwe achtervangovereenkomst ontvangen gemeenten vervolgens van ons retour.

Wanneer u de overeenkomst voorbereidt voor ondertekening, vult u dan alle gegevens van uw gemeente in op pagina 1 en aan het slot van de overeenkomst alle gegevens op de handtekeningenpagina.

Stuurt u de getekende overeenkomst per e-mail dan volstaat 1 getekend exemplaar. Stuurt u de getekende overeenkomst liever per post, dan kan dat uiteraard ook, dan verzoeken wij u de overeenkomst in tweevoud te ondertekenen en deze samen met het college- of raadsbesluit te verzenden aan:

Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Backoffice
Postbus 1964
1200 BZ HILVERSUM