Overige informatie
Gemeenten

Overige informatie

Andere informatie die WSW naar gemeenten stuurt betreft de volgende onderwerpen: 

1. Corporaties met sterk verhoogd risico  

Zodra WSW de corporatie op basis van zijn risicobeoordeling classificeert als een corporatie met een sterk verhoogd risico, dan informeren wij de gemeenten die vermeld zijn in de geborgde leningovereenkomsten van die corporatie. Zodra deze corporatie naar het oordeel van WSW geen sterk verhoogd risico meer heeft informeren wij de betreffende gemeenten wederom.  

2. Borging acuut en onvoorzien liquiditeitstekort

Wanneer WSW een lening borgt voor een acuut en onvoorzien liquiditeitstekort bij een corporatie dan informeren wij de gemeente(n) die vermeld zijn in de geborgde leningovereenkomsten van de corporatie. Zie ook bijlage I bij het Reglement van Deelneming van WSW voor de mogelijkheid om een dergelijke lening te borgen. 

3. Aanwijzing

Wanneer WSW een aanwijzing wil geven aan een corporatie dan overleggen wij hierover vooraf met de gemeenten waarin de corporatie werkzaam is. Over het resultaat van de aanwijzing informeren wijk de gemeenten achteraf. Dit is conform artikel 14 van het Reglement van Deelneming van WSW. 

4. Nieuwe lening onder achtervangovereenkomst

WSW informeert de gemeenten voor iedere nieuwe geborgde leningovereenkomst waarin de gemeente is vermeld, maar waarop de gemeente niet meetekent. Wij doen dit per brief en wij richten ons tot de contactpersoon bij de gemeente die bekend is bij onze backoffice (backoffice@wsw.nl). 

5. Verstrijken achtervangovereenkomst

WSW informeert de gemeente drie maanden voor het einde van de looptijd dat de generieke achtervangovereenkomst van de gemeenten afloopt in het geval de gemeente deze heeft gelimiteerd naar tijd. 

6. Limitering naar bedrag bijna vol

WSW informeert de gemeente wanneer het gelimiteerde bedrag voor meer dan 90% is gebruikt in het geval de gemeente een achtervangovereenkomst heeft gelimiteerd naar bedrag.
 

Informatie uit andere bronnen

Naast informatie van WSW staan gemeenten ook nog andere bronnen ter beschikking die hen informatie kunnen geven over individuele corporaties.

Het betreft voor gemeenten de volgende informatie: