Informatie van WSW
Gemeenten

Informatie van WSW

WSW vindt het van groot belang dat gemeenten, corporaties en andere belangenhouders in het borgstelsel elkaar over en weer goed informeren. Goede informatieverstrekking is een belangrijke bouwsteen voor het vertrouwen in de sector. In de driehoek corporaties-gemeenten-WSW is het gemakkelijk als gemeenten en corporaties zich rechtstreeks tot elkaar wenden wanneer zij meer informatie over elkaar willen hebben.

De achtervangafspraken tussen WSW en de gemeenten bepalen dat WSW de gemeenten zodanig informeert dat zij vanuit hun achtervangpositie redelijkerwijs hun financiƫle belangen kunnen bewaken. Artikel 13 van het Reglement van Deelneming omschrijft nadrukkelijk met wie en onder welke voorwaarden WSW informatie kan delen die individuele corporaties aan WSW hebben verstrekt.

Overeenkomstig de afspraken die WSW in 2016 maakte met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verstrekken wij de jaarlijks (eind maart - begin april) informatie aan gemeenten.
Naast de informatie die WSW jaarlijks verstrekt (eind maart - begin april) ontvangen gemeenten doorlopend gedurende het jaar in een aantal specifieke gevallen informatie over corporaties die binnen hun grenzen actief zijn.