Informatie gemeenten
Gemeenten

Informatie gemeenten

WSW vindt het van groot belang dat gemeenten, corporaties en andere belangenhouders in het borgstelsel elkaar over en weer goed informeren. Goede informatieverstrekking is een belangrijke bouwsteen voor het vertrouwen in de sector. In de driehoek corporaties-gemeenten-WSW is het gemakkelijk als gemeenten en corporaties zich rechtstreeks tot elkaar wenden wanneer zij meer informatie over elkaar willen hebben.

De achtervangafspraken tussen WSW en de gemeenten bepalen dat WSW de gemeenten zodanig informeert dat zij vanuit hun achtervangpositie redelijkerwijs hun financiƫle belangen kunnen bewaken. Artikel 32 van het Reglement van Deelneming omschrijft nadrukkelijk met wie en onder welke voorwaarden WSW informatie kan delen die individuele corporaties aan WSW hebben verstrekt.

In het kader van de achtervangafspraken verstrekt WSW de volgende informatie over individuele corporaties aan de gemeenten:
Naast informatie van WSW staan gemeenten ook nog andere bronnen ter beschikking die hen informatie kunnen geven over individuele corporaties.