Overige informatie aan gemeenten

Wij informeren gemeenten ook over de corporaties die binnen hun grenzen actief zijn. Het gaat om de volgende onderwerpen.

Corporaties met sterk verhoogd risico

Als een corporatie bij ons in een sterk verhoogde risicoklasse komt, informeren wij de gemeenten die vermeld staan in de geborgde leningovereenkomsten van die corporatie. Datzelfde doen wij als het omgekeerde gebeurt (corporatie uit sterk verhoogde risicoklasse).

Borging acuut en onvoorzien liquiditeitstekort

Wij kunnen een lening borgen voor de financiering van een acuut en onvoorzien liquiditeitstekort. Dit doen wij ter voorkoming van een faillissement van een corporatie. Wij informeren de gemeenten die vermeld staan in de geborgde leningovereenkomsten van de desbetreffende corporatie.

Aanwijzing

Als wij een corporatie een aanwijzing willen geven, overleggen wij hierover vooraf met elke gemeente waarin de corporatie werkzaam is. Over het resultaat van de aanwijzing informeren wij de gemeente achteraf.

Nieuwe lening onder achtervangovereenkomst

Wij informeren elke gemeente schriftelijk over elke nieuwe geborgde leningovereenkomst waarin de gemeente is vermeld, maar waarop de gemeente niet meetekent.

Verstrijken achtervangovereenkomst

Als een gemeente een achtervangovereenkomst heeft die gelimiteerd is in tijd, dan informeren wij die gemeente drie maanden van tevoren dat de looptijd eindigt.

Limitering naar bedrag bijna vol

Als een gemeente een achtervangovereenkomst heeft die gelimiteerd is in geld, dan informeren wij die gemeente als het gelimiteerde bedrag voor meer dan 90% is gebruikt.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden