Informatie aan gemeenten

Wij vinden het belangrijk dat gemeenten, deelnemers en andere belanghebbenden in het borgstelsel elkaar goed informeren. Dit is wezenlijk voor het vertrouwen in de sector.

Conform onze achtervangafspraken informeren wij de gemeenten zo, dat zij redelijkerwijs hun financiële belangen kunnen bewaken. Artikel 13 van het Reglement van Deelneming omschrijft nadrukkelijk met wie en onder welke voorwaarden wij informatie mogen delen die deelnemers aan ons verstrekken.

Informatie
Jaarlijkse informatie aan gemeenten Overige informatie aan gemeenten