Gemeenten

Op deze pagina's staat informatie voor gemeenten met de rol van achtervanggemeente in Nederland.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. Onze afspraken zijn vastgelegd in overeenkomsten. Zie ook Afspraken borgstelsel.

Lees meer...
Over achtervang Praktische informatie Informatie aan gemeenten