Risicomanagement
Financiers

Risicomanagement

Objectief risicomanagement heeft tot doel een optimale financiering van de volkshuisvesting mogelijk te maken. WSW ziet het borgstelsel als de basis voor optimale financiering en beschouwt de onderlinge borg en de achtervang als de fundamenten van het borgstelsel. Beoordeling van risico’s is de kerntaak van WSW.

Strategie

De beoordeling van risico’s geeft WSW vorm in zijn strategie voor risicomanagement: deze is cruciaal voor het welslagen van de visie van WSW. De strategie kent twee nauw met elkaar gerelateerde onderdelen:

  • Risico’s die samenhangen met  het borgstelsel als geheel.
  • Risico’s die samenhangen met de individuele deelnemers (corporaties).

Het objectieve risicomanagement dat WSW uitvoert heeft tot doel een optimale financiering van de volkshuisvesting. WSW ziet het borgstelsel als de basis voor optimale financiering en beschouwt de onderlinge borg en de achtervang als de fundamenten van het borgstelsel.

Doelstelling

De doelstelling van de risicomanagementstrategie is de risico’s in beide onderdelen te beheersen, dus zowel die in het borgstelsel als geheel als ook die bij de individuele corporaties. Ten aanzien van het borgstelsel als geheel identificeert WSW risico’s die samenhangen met de financierings- en zekerhedenstructuur van het borgstelsel, maar ook met de omvang van de totaal geborgde leningenportefeuille. Deze risico’s ten aanzien van de (maximale) omvang van de borg en financierings- en zekerhedenstructuur, komen ook terug in de risicomanagementstrategie naar individuele deelnemers: gestructureerde wijze van risico-identificatie en bijpassende beheersing van risico's is het resultaat. Dit maakt het voor corporaties mede mogelijk om duurzaam volkshuisvestelijke prestaties te leveren.

Risico’s borgstelsel

Het doel van de risicomanagementstrategie op borgstelselniveau is om de risico’s op korte en lange termijn te beoordelen en zodanig te managen dat het borgstelsel in stand blijft en wordt verstevigd. Het risicomanagement richt zich op deze wijze op de duurzame financiering van de volkshuisvesting.

Risico’s corporaties

WSW heeft als doelstelling om individuele aanspraken op de borg te beheersen. WSW richt zich op voorkoming van aanspraken op de borg, alsmede op voorkoming van incidenten. In dit verband kan WSW aanvullende eisen stellen aan individuele corporaties met een verhoogd risicoprofiel.

 

Op deze pagina vindt u uitleg over de risicobeoordeling van WSW zoals die voortvloeit uit het nieuwe risicobeoordelingsmodel.
Op deze pagina vindt u alle beleid van WSW met betrekking tot het nieuwe risicobeoordelingsmodel.