Het borgstelsel

Voor de woningcorporaties zijn wij een onderlinge waarborgmaatschappij met een gedegen borgstelsel.

Wij verstrekken borging op leningen aan corporaties. Dat betekent dat wij de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) van de lening overnemen, mocht de corporatie daar zelf niet meer aan kunnen voldoen. Door borg te staan voor leningen kunnen woningcorporaties goedkoper leningen aantrekken. Wij helpen corporaties zo bij hun kernactiviteit: het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen.

Om te voorkomen dat WSW een aanspraak krijgt op zijn borgstelling, kent het stelsel verschillende buffers en vangnetten.

  • De deelnemende corporatie heeft zelf een vermogensbuffer en kasstroom. 
  • Ons risicovermogen is dan de eerste buffer om aanspraken op de borg op te vangen. Deze reserve kunnen wij zo nodig aanvullen door het onderpand van de noodlijdende corporatie te gelde te maken. 
  • De tweede buffer is de onderlinge waarborg van corporaties (het obligo). Corporaties voldoen op eerste verzoek 3,85% van hun geborgde schuldrestant aan WSW.
  • Ten slotte hebben wij met het Rijk en de gemeenten (de ‘achtervangers’) de afspraak dat we, indien nodig, kunnen beschikken over renteloze leningen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden