Nieuwe achtervangovereenkomsten

WSW heeft de afgelopen periode gewerkt aan het verbeteren van het borgstelsel. In dat kader werden financiers medio 2021 al geïnformeerd over nieuwe geldlening- en zekerheidsdocumentatie. Ook werden financiers destijds geïnformeerd over de nieuwe achtervangovereenkomsten die WSW met de Staat en gemeenten in 2021 heeft gesloten. WSW kondigde toen al aan dat zij voornemens was ook de oude achtervangovereenkomsten uit 1999, die naast de achtervangovereenkomsten uit 2021 bleven bestaan, te gaan vernieuwen. Via een brief met bijlagen de dato 10 juli 2023 informeerde WSW alle geborgde financiers daarover.

Deze nieuwe achtervangovereenkomsten hebben tot doel alle bestaande achtervangovereenkomsten tussen WSW en de Staat en tussen WSW en gemeenten te wijzigen, zodat nog maar één set voorwaarden met de Staat en per gemeente van toepassing is.

De brief alsmede alle bijlagen bij de brief staan in de kolom hieronder.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen op e-mailadres achtervangovereenkomstwswnl.

Brief aan financiers Bijlage I achtervangovereenkomst Bijlage II achtervangovereenkomst Bijlage III toelichting wijzigingen Bijlage IV memo A&O English version new backstop-agreements