Leningen
Financiers

Leningen

WSW borgt leningen van financiers aan de deelnemende corporaties. WSW kan borging alleen verstrekken voor toegestane leningen op basis van de standaard leningovereenkomst. De basis van het WSW-beleid voor toegestane leningen zijn de ‘plain vanilla’-producten. Dit betekent  dat de leningen moeten voldoen aan de voorwaarden die WSW stelt op gebieden als eenvoud, overzichtelijkheid en transparantie. Dit beperkt het aantal modaliteiten.

De leningen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
•    De leningen hebben een vaste rente of een variabele rente,
•    De leningen lossen in een bedrag af, lineair of annuïtair,
•    De looptijd is minimaal 2 jaar en maximaal 50 jaar,
•    De rente voldoet aan de regels voor rentemaxima,
•    De maximumperiode voor uitgestelde storting bedraagt zes maanden.

Dit betekent dat WSW gebruik van verschillende  looptijdblokken en optionaliteiten niet toestaat.

Leningdocumentatie

A in drievoud
A in viervoud
B in drievoud
B in viervoud
Variabele hoofdsomlening (VHL) - met aanvullende trekking binnen twee dagen - in drievoud
Variabele hoofdsomlening (VHL) - met aanvullende trekking binnen twee dagen - in viervoud
Variabele hoofdsomlening (VHL) - in drievoud
Variabele hoofdsomlening (VHL) - in viervoud
Standaard leningovereenkomst liquiditeitsborgingen
Artikel 4 bij Euribor
Modelverpanding DNB
Alg. bep. WSW-garantie vanaf 01-03-2008
Alg. bep. WSW-garantie tot 01-03-2008
Alg. bep. WSW-garantie tot 21-07-1999
Modelverklaring financiers aan WSW
Oormerkverklaring financiers oktober 2010