Investor Relations
Financiers

Investor Relations

WSW heeft als doel optimale financiering van de volkshuisvesting mogelijk te maken. Praktisch betekent dit dat deelnemende corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen zo laag mogelijke kosten.
 

WSW kan borg staan voor de nakoming van rente- en aflossingsverplichtingen van de leningen die deelnemende corporaties aangaan.
Ter ondersteuning van de strategische doelstelling om de laagste rentekosten te realiseren voor de sector laat WSW zijn zekerheidsstelsel jaarlijks beoordelen door twee internationale kredietbeoordelaars.