Voorwaarden voor borging

Wij verstrekken borging op leningen onder bepaalde voorwaarden. Ze staan hieronder genoemd.

Deelnemer WSW

Wij borgen alleen leningen van woningcorporaties die als deelnemer bij ons geregistreerd zijn. Borging is alleen mogelijk voor de financiering van sociale huurwoningen en maatschappelijke taken, ook wel genoemd: Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Achtervang gemeenten

De leningovereenkomst moet een gemeente vermelden als achtervanggemeente. De corporatie bepaalt per leningovereenkomst om welke gemeente het gaat.

Financiële instellingen

Corporaties mogen alleen transacties aangaan met financiële instellingen die voldoen aan de eisen van de Woningwet artikel 21c.

Standaard leningdocumentatie

De (te borgen) leningen moeten voldoen aan de zogenoemde ‘plain vanilla’-principes, dat zijn voorwaarden op het gebied van eenvoud, overzichtelijkheid en transparantie. Daarnaast moet goedgekeurde standaard leningdocumentatie gebruikt worden.

Rentemaxima

De leningen moeten voldoen aan de geldende rentemaxima. Hiermee voorkomen wij dat borgstelling plaatsvindt voor leningen met een hogere rente dan strikt noodzakelijk (gelet op de geldende markttarieven). Wij publiceren de actuele rentemaxima maandelijks op onze website.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden