Aanvragen en verkrijgen van borging

Deelnemers van WSW kunnen goedkoper leningen aantrekken voor het bouwen en onderhouden van hun sociale huurwoningen. De stappen voor aanvraag en toekenning van borging zijn als volgt.

1. Corporatie laat conceptleningovereenkomst opstellen

De corporatie laat bij een financier (eventueel via een bemiddelaar) een leningovereenkomst opstellen. De financier stuurt de conceptleningovereenkomst naar ons.

2. WSW toetst de aanvraag

Wij toetsen:

  • of de leningsmodaliteiten van de conceptovereenkomst passen binnen ons beleid;
  • of rekening is gehouden met ons beleid over het rentemaximum;
  • of de lening is afgesloten bij een financiële instelling die voldoet aan de eisen van de Woningwet artikel 21c;
  • of er een door de gemeente ondertekende achtervangovereenkomst aanwezig is en of de aanvraag valt binnen de limiet voor achtervang van de desbetreffende gemeente;
  • of de lening past binnen het afgegeven borgingsplafond. Als dit niet het geval is, overlegt onze accountmanager met de desbetreffende corporatie.

3. WSW geeft akkoord

Wij stellen de financier op de hoogte dat de borging akkoord is, als:

  • de conceptleningovereenkomst voldoet aan onze voorwaarden;
  • de financiële instelling voldoet aan de Woningwet vereisten;
  • de achtervang is of wordt geregeld;
  • de lening past binnen het afgegeven borgingsplafond.

Wij geven de financier door of het gaat om een contract in 3-voud (achtervangovereenkomst aanwezig) of in 4-voud (geen achtervangovereenkomst; gemeente tekent mee).

4. Definitieve leningovereenkomst

Bij akkoord stelt de financier de definitieve leningovereenkomst op en stuurt deze naar de corporatie ter ondertekening. Bij een lening in 4-voud ontvangen wij graag samen met de ondertekende leningovereenkomst het collegebesluit van de gemeente die de achtervang voor de lening inneemt, anders kunnen wij de borgtocht niet afgeven.

Na ontvangst controleren wij de lening- en de achtervangovereenkomst. Als er materiële afwijkingen zijn tussen de definitieve leningovereenkomst en de conceptleningovereenkomst, dan houden wij de verwerking van de lening aan. Wij nemen in dat geval contact op met de financier en met de desbetreffende corporatie over de ontstane situatie.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden