Borgingproces

Hoe verkrijgt een woningcorporatie borging voor een lening? Wat is uw positie als financier?

Hier staat het borgingsproces beschreven, van de aanvraag voor borging tot de definitieve leningovereenkomst. Ook leest u onder welke voorwaarden wij aan corporaties borging voor leningen verstrekken.

Deel deze pagina