Borgingproces

Hoe verkrijgt een deelnemer borging voor een geldlening? Wat is uw positie als financier?

Hier staat het borgingsproces beschreven, van de aanvraag voor borging tot de definitieve leningovereenkomst. Ook leest u onder welke voorwaarden WSW aan deelnemers borging voor geldleningen verstrekt.

Lees meer...
Voorwaarden voor borging Aanvragen en verkrijgen van borging Doorlooptijd