Aanvraag borgstelling
Financiers

Aanvraag borgstelling

De corporatie die in aanmerking komt voor een borgstelling laat bij de financier (eventueel via een bemiddelaar) een leningovereenkomst opstellen. De financier stuurt de concept-leningovereenkomst naar WSW.

WSW gaat na of de leningsmodaliteiten van de conceptovereenkomst passen binnen het beleid van WSW . Ook toetst WSW of rekening is gehouden met zijn beleid inzake rentemaximum en forward started leningen. Tevens controleert WSW of er een door de gemeente ondertekende achtervangovereenkomst aanwezig is en of de aanvraag valt binnen de limiet voor achtervang van de betreffende gemeente.Ten slotte toetst WSW of de lening past binnen het afgegeven borgingsplafond. Indien dit niet het geval is overlegt de accountmanager van WSW met de betreffende corporatie.

Lees meer over de behandeling leningaanvraag.

Lees meer over de leningdocumentatie die een corporatie moet gebruiken.

Lees meer over de Modelverklaring financiers aan WSW bij ongeborgde financiering.

Leningdocumentatie

A in drievoud
A in viervoud
B in drievoud
B in viervoud
Variabel A in drievoud
Variabel A in viervoud
Variabel B drievoud
Variabel B in viervoud
Artikel 4 bij Euribor
Modelverpanding DNB
Alg. bep. WSW-garantie vanaf 01-03-2008
Alg. bep. WSW-garantie tot 01-03-2008
Alg. bep. WSW-garantie tot 21-07-1999
Modelverklaring financiers aan WSW
Oormerkverklaring financiers oktober 2010