Verkoop aan derden

Wat

Met verkoop aan derden bedoelen we complexgewijze verkoop, niet zijnde verkoop aan natuurlijke personen voor eigen bewoning. Verkoop aan derden kent risico's voor zowel de verkopende corporatie als het borgstelsel (weglekken van kasstromen). Deze risico‚Äôs wil WSW beheersen. 

Wanneer

Deze richtlijn geldt voor alle deelnemende corporaties die bezit aan derden willen verkopen (complexgewijze verkoop en geen verkoop aan natuurlijke personen voor eigen bewoning). In het stroomschema is aangegeven in welke gevallen hiervoor vooraf toestemming van ons nodig is.

Hoe

Deelnemende corporaties die bezit aan derden willen verkopen waarvoor vooraf toestemming van WSW is vereist, kunnen een verzoek doen via het invulformulier, voorzien van de relevante documenten.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden