Doel en werking
Corporaties

Doel en werking

De risicobeoordeling en het risicomanagement doet WSW met als doel aanspraken op het borgstelsel zo veel mogelijk te voorkomen. Andere doelen zijn: de solidariteit binnen het borgstelsel niet onnodig te belasten en de zekerheidsstructuur verder te verbeteren. Hierdoor kunnen corporaties leningen krijgen voor hun volkshuisvestingsprojecten tegen de meest gunstige voorwaarden.

Met de nieuwe werkwijze en het risicobeoordelingsmodel helpen we individuele corporaties inzicht te krijgen in hun eigen risico’s. Zo voldoet WSW tevens aan de nadrukkelijke maatschappelijke wens om het  risicomanagement in de gehele corporatiesector verder te professionaliseren (rapporten: ‘Toezicht met bite’ (Aedes), rapport commissie Hoekstra (BZK) en rapport commissie Vermeulen (VNG)).

Duidelijke grenzen

Het nieuwe risicobeoordelingsmodel versterkt niet alleen de soliditeit van het borgstelsel, het definieert en begrenst ook de risicobereidheid. Door een vollediger en vroegtijdiger inzicht te geven in de mogelijke risico’s bij woningcorporaties, door die risico’s beheersbaar te maken en door maximale grenzen te stellen aan de financiële risico’s die voor corporaties nog verantwoord zijn.

Lees meer algemene informatie over het WSW-risicobeoordelingsmodel.