Business Risks
Corporaties

Business Risks

De 24 vragen gericht op de Business Risks (bedrijfsrisico’s) en de 5 Financial Risks (financiële ratio’s) vormen samen het WSW risicobeoordelingsmodel. Beide componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en wegen in het uiteindelijke resultaat even zwaar.

WSW hanteert een risicobeoordelingsmodel dat gebaseerd is op de standaard van ratingbureau Standard & Poor's. Het model is aangepast zodat dit meer aansluit op de specifieke eigenschappen van de sector en de corporaties. Op basis van dit model stelt WSW vast welke mate van risico (omvang van het risico en de mate van beheersing van dit risico) een corporatie heeft. Dit oordeel bepaalt de risicoclassificatie van de betreffende corporatie en deze is op haar beurt weer maatgevend voor de hoogte van het borgingsplafond. Het WSW risicobeoordelingsmodel is gecertificeerd door S&P's.

Inzicht in bedrijfsrisico’s

Met de downloadbare informatie informeren we corporaties over de 24 vragen en hun werking. Met het doorlopen van de vragen krijgt WSW inzicht in de omvang en beheersing van de beschreven risico’s per corporatie. WSW interpreteert deze risico’s vanuit zijn verantwoordelijkheid als borgverstrekker. Corporaties kunnen met deze vragen ook zelf nagaan of zij op deze onderdelen een hoog of een laag risico hebben, vanuit het perspectief van WSW.

Om misverstanden te voorkomen hechten we eraan om nadrukkelijk aan te geven dat de 24 vragen geen richtlijnen of normen zijn. Het schetst op welke wijze WSW naar de risico’s van een corporatie kijkt en hoe WSW die beoordeelt.

Lees meer gedetailleerde informatie over de bedrijfsrisico's.