Risicobeoordeling
Corporaties

Risicobeoordeling

Eind 2013 stelde WSW een nieuw risicobeoordelingsmodel vast en presenteerde dit aan corporaties, achtervangers en belangenhouders.

Objectief risicomanagement heeft tot doel een optimale financiering van de volkshuisvesting mogelijk te maken. WSW ziet het borgstelsel als de basis voor optimale financiering en beschouwt de onderlinge borg en de achtervang als de fundamenten van het borgstelsel.
Met behulp van dit risicobeoordelingsmodel identificeert, analyseert en interpreteert WSW de risico’s van een individuele corporatie en van de totale borg op een heldere en voorspelbare manier. Hiermee gelden voor alle deelnemende corporaties dezelfde uitgangspunten en criteria.
Het WSW risicobeoordelingsmodel bestaat uit de eind 2013 toegelichte vijf nieuwe Financial Risks (de financiële risico’s). Belangrijk om te weten is dat aan deze risico’s normen vastzitten waaraan corporaties dienen te voldoen.
De 24 business risk vragen geven inzicht in aard, omvang en beheersing van de bedrijfsrisico’s bij de deelnemende corporaties. De vragen beschrijven de risico’s en helpen ons (WSW en corporaties) om eenduidig en helder inzicht te krijgen in deze risico’s en de beheersing van deze risico’s door de corporaties.
WSW beoordeelt de financiële positie van corporaties en bepaalt periodiek of een corporatie ‘financieel gezond’ is of dat maatregelen noodzakelijk zijn om de financiële positie te verbeteren. Naarmate de risico’s en de financiële positie zorgelijker worden en het risico voor de borg daarmee groter, intensiveert WSW zijn risi...