Risicobeoordeling

Wij beoordelen en beheersen de risico's op twee niveaus: van (1) onze deelnemende corporaties en (2) het borgstelsel als geheel. Wij beogen daarmee een aanspraak op de borg te voorkomen en een robuust, toekomstbestendig borgstelsel te behouden in het belang van de volkshuisvesting.

Hier leest u hoe wij de risicobeoordeling vormgeven.

Lees meer...
Risicobeoordeling/beheersing Gezamenlijk beoordelingskader WSW/Aw Bijzonder beheer