Rentemaximum
Corporaties

Rentemaximum

Deelnemende corporaties kunnen dankzij WSW-borging leningen aantrekken tegen optimale rentecondities. WSW toetst leningen op marktconformiteit voordat borging wordt afgegeven. Als hoeder van de borg wil WSW voorkomen dat borgstelling plaatsvindt voor meer betalingsverplichtingen dan strikt noodzakelijk.

WSW hanteert een maximaal rentepercentage dat corporaties voor af te sluiten leningen mogen afspreken. Hiermee wil WSW voorkomen dat borgstelling plaatsvindt voor leningen met een hogere rente dan strikt noodzakelijk, gelet op de op dat moment geldende markttarieven. WSW verstrekt alleen borging aan leningen die voldoen aan de geldende rentemaxima.

WSW maakt de rentemaxima ten minste een keer per maand bekend. Mochten er geen rentemaxima beschikbaar zijn voor een bepaald tijdvak dan zijn de laatst gepubliceerde rentemaxima geldig tot het moment dat WSW zijn nieuwe rentemaxima publiceert via de website. WSW kan de rentemaxima binnen een kalendermaand aanpassen als marktomstandigheden daartoe aanleiding geven.

De rentemaxima zijn opgebouwd uit drie onderdelen: swaprente, forwardtarief en kredietopslag. Deze informatie is afkomstig van een wereldwijde leverancier van financiƫle marktdata en opgaves van financiƫle partijen. De uitkomst van het totaal van deze drie referentie onderdelen wordt afgerond op 0,25% naar boven.

De actuele rentemaxima publiceert WSW aan het begin van elke maand via een nieuwsbericht op zijn website. U kunt de nieuwsberichten van alle voorafgaande maanden altijd terugvinden via het nieuwsarchief.

september 2019

 
 
 
 
 
 
 
Forward tarief
 
Tenor
 
 
Spottarief
 
 
6 maanden
 
 
t/m 5 jr
 
 
-0,25
 
 
-0,25
 
t/m 10 jr

 0,25
 

 0,25

 
t/m 15 jr
 
 
 0,50
 
 
 0,50
 
 
t/m 20 jr
 
 
 0,50
 
 
 0,50
 
t/m 30 jr
 
 
 0,75
 
 
 0,75
 
t/m 50 jr
 
 
 0,75
 
 
 0,75