Ongeborgde financiering
Corporaties

Ongeborgde financiering

De richtlijn ongeborgde financiering is de 'opvolger' van de oude richtlijn commerciële leningen. De nieuwe richtlijn kent geen materiële veranderingen vergeleken met de oude richtlijn ‘commerciële leningen’, maar verduidelijkt de voorwaarden waaronder WSW toestemming geeft.

Ongeborgde leningen

De politiek stelde bij wet ook andere spelregels vast voor financiering van het niet-DAEB-bezit, waarbij de verstrekking van ongeborgde financiering voor niet-DAEB-investeringen een belangrijke rol speelt. Het ministerie van BZK vroeg WSW de voorwaarden te verduidelijken waaronder WSW ongeborgde financiering toestaat. Daarom pasten we in overleg met de Aw en het ministerie onze bestaande ‘richtlijn commerciële leningen’ aan en gaven die vorm in de vervangende richtlijn ‘ongeborgde financiering’. De nieuwe richtlijn kent geen materiële veranderingen vergeleken met de oude richtlijn ‘commerciële leningen’.

Lees hier de richtlijn ongeborgde financiering.