Obligo

Wat

Obligo is een belangrijk onderdeel van het borgstelsel en de zekerheidsstructuur. Het borgstelsel is erop gericht geldgevers voldoende zekerheden te bieden in ruil voor lagere financieringslasten voor deelnemers van WSW. Daarvoor dient WSW te beschikken over een minimaal risicovermogen. WSW doet een beroep op de obligoverplichting van deelnemende corporaties als de ontwikkeling van het risicovermogen hiertoe noodzaakt.

Wanneer

Deze richtlijn geldt voor alle deelnemende corporaties.

Hoe

De obligoverplichting bestaat uit het jaarlijks obligo en het gecommitteerd obligo. Het jaarlijks obligo vormt het eerste middel voor WSW om het risicovermogen aan te vullen. Het jaarlijks obligo is een heffing die jaarlijks kan worden geïnd. Wanneer het jaarlijks obligo onvoldoende is, doet WSW voor het resterende deel een beroep op het gecommitteerd obligo. Het gecommitteerd obligo stellen deelnemers zeker door middel van een zogenaamde obligolening.

Klik hier voor meer informatie over de obligoverplichting.

Documenten

Richtlijn obligo