Kortgeldfaciliteiten
Corporaties

Kortgeldfaciliteiten

Deze richtlijn maakte het voor deelnemende corporaties simpeler en helderder om kortgeldfaciliteiten aan te trekken. Ook de verstrekking ervan door de banken is nu makkelijker. Dit komt door de standaardisatie en vereenvoudiging van voorwaarden voor aanvraag en acceptatie. Dat geldt vooral voor de verstrekking van zekerheden, de door een deelnemer af te geven volmacht en de vrijgave van onderpand door WSW. De richtlijn kortgeldfaciliteiten vervangt de oude richtlijn kortgeldlimiet.

In de downloads hieronder vinden deelnemers meer informatie over de nieuwe richtlijn, met name over de werkwijze ende beoordeling. De bij indiening van een verzoeking tot toekenning van kortgeldfaciliteiten noodzakelijke officiële stukken vindt u hier eveneens. 

Richtlijn kortgeldfaciliteiten.
Vragen en antwoorden bij de richtlijn kortgeldfaciliteiten.
Volmacht (Lastgeving privatieve werking – volmacht Woningcorporatie-Bank)
Raamwerk hypotheekakte.