Juridische splitsing
Corporaties

Juridische splitsing

Onze visie op scheiding en/of splitsing vertaalde WSW in een richtlijn juridische splitsing. Deze richtlijn mitigeert de extra risico’s die wij zien bij een juridische splitsing of hybride scheiding.

De richtlijn beschrijft de voorwaarden waaronder wij goedkeuring verlenen aan een juridische splitsing: de corporatie (TI) blijft voldoen aan de voorwaarden voor reguliere borging en voor vrijgave van onderpand.

Verder beschrijft de richtlijn de aanvullende voorwaarden waaraan een juridische splitsing (of een hybride scheiding) moet voldoen: verpanding van aandelen en van de vordering op de woningvennootschap én een volmacht van de TI op het bezit in de woningvennootschap.

Lees hier de volledige richtlijn juridische splitsing.

Zo makkelijk mogelijk

Om het corporaties zo makkelijk mogelijk te maken zetten wij de modelakte voor de volmacht van de Woningvennootschap aan de TI in de Word-versie op deze pagina: in voorkomend geval kan de notaris die downloaden en invullen zonder er verder nog iets aan te hoeven toevoegen. 

Om diezelfde reden zetten wij de bijlagen bij de volmacht in pdf op onze website: het gaat om het raamwerk (modelakte) van de hypotheekakte en om de algemene bepalingen voor hypotheekvestiging.

Mocht een TI in de toekomst daadwerkelijk een hypotheekrecht wil gaan vestigen dan kan zij gebruik maken van de daarvoor benodigde hypotheekakte; om die reden is deze ook in de Word-versie hier te vinden.

Lees hier de modelakte voor de volmacht van de Woningvennootschap aan de TI.
Lees hier het raamwerk (modelakte) van de hypotheekakte (pdf).
Lees hier het raamwerk (modelakte) van de hypotheekakte.
Lees hier de algemene bepalingen voor hypotheekvestiging (pdf).