Borgingsplafond
Corporaties

Borgingsplafond

WSW stelt het borgingsplafond jaarlijks vast op basis van de financieringsbehoefte DAEB zoals een deelnemer die opgeeft in de meest recente dPi. We houden bij de vaststelling rekening met de risicoklasse waarin we de deelnemer indelen. Als een corporatie beschikt over interne financieringsmogelijkheden brengen we deze in mindering op het borgingsplafond. Als tussentijds extra geborgde financiering nodig is, kan een deelnemer een verzoek tot verhoging van het borgingsplafond indienen. Alle informatie die een deelnemer nodig heef staat in de hieronder te downloaden tekst van de richtlijn, onder meer informatie over de berekening van het borgingsplafond.

Lees hier de richtlijn borgingsplafond.