Richtlijnen

Het Reglement van Deelneming is op onderdelen uitgewerkt in richtlijnen. De richtlijnen beschrijven waaraan u als deelnemer dient te voldoen, in welke situaties u goedkeuring van ons nodig heeft en welke informatie hiervoor van belang is.

Lees meer...
Borgingsplafond Geborgde leningen Obligo Kortgeldfaciliteiten Onderpand Fusie Derivaten