Rentemaxima

juni 2021

Tenor

Spottarief

Forward tarief 6 maanden

t/m 5 jaar

 0,00

 0,25

t/m 10 jaar

 0,50 

 0,50

t/m 15 jaar

 0,75

 0,75

t/m 20 jaar

 1,00   1,00

t/m 30 jaar 

 1,00  1,00

t/m 50 jaar  

 1,00  1,00

Wat

Deelnemende corporaties kunnen dankzij WSW-borging geld lenen tegen optimale rentecondities. Wij hanteren een maximaal rentepercentage dat corporaties voor af te sluiten leningen mogen afspreken. Hiermee willen we voorkomen dat borgstelling plaatsvindt voor leningen met een hogere rente dan strikt noodzakelijk (gelet op de op dat moment geldende markttarieven). Wij verstrekken alleen borging aan leningen die voldoen aan de geldende rentemaxima.

Wanneer

Wij maken de rentemaxima ten minste één keer per maand bekend. Mochten er geen rentemaxima beschikbaar zijn voor een bepaald tijdvak, dan zijn de laatst gepubliceerde rentemaxima geldig tot het moment dat wij zijn nieuwe rentemaxima publiceren via deze website. We passen de rentemaxima binnen een kalendermaand aan als marktomstandigheden daartoe aanleiding geven.
De rentemaxima zijn opgebouwd uit drie onderdelen: swaprente, forwardtarief en kredietopslag. Deze informatie is afkomstig van een wereldwijde leverancier van financiële marktdata en opgaves van financiële partijen. De uitkomst van het totaal van deze drie referentie onderdelen wordt afgerond op 0,25% naar boven.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden