Reglement van Deelneming
Corporaties

Reglement van Deelneming

Het Reglement van Deelneming van WSW bevat onder meer de rechten en plichten van deelnemende corporaties en de afspraken die WSW met deelnemers maakt. Het is feitelijk het 'contract' tussen WSW en zijn deelnemende corporaties. 

Het reglement: de inhoud

Het reglement: de context