Borgstellingsvergoeding

Als deelnemer betaalt u een borgstellingsvergoeding voor onze dienstverlening. U krijgt hiervoor aan het eind van elk kwartaal een factuur. Wij berekenen de borgstellingsvergoeding dan over de leningenstand van het voorafgaande kwartaal.

Tarieven

De systematiek die wij hanteren voor de premiedifferentiatie sluit aan bij ons risicobeoordelingsmodel met de verschillende risicoprofielen. Per risicoprofiel geldt een andere tariefgroep. Die geldt voor het hele kalenderjaar op basis van uw risicoprofiel op 31 december van het voorgaande jaar. De berekening is budgetneutraal voor de sector.                           

Tarief
2020
Laag  0,0058%
Midden I   0,0066%
Midden II 0,0080%
Hoog 0,0087%

Grondslag

De grondslag voor de vergoeding is het schuldrestant van de geborgde lening aan het einde van het kwartaal. Als deelnemer bent u borgstellingsvergoeding verschuldigd op het moment dat u een lening gestort krijgt.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden