Borgstellingsvergoeding

Als deelnemer betaalt u een borgstellingsvergoeding voor onze dienstverlening. Wij sturen u hiervoor elk kwartaal achteraf een factuur. De stand van het schuldrestant op de laatste dag van het kwartaal vormt de grondslag voor de berekening van de Borgstellingsvergoeding.

Tarieven

De systematiek die wij hanteren voor de premiedifferentiatie sluit aan bij ons risicobeoordelingsmodel met de verschillende risicoprofielen. Per risicoprofiel geldt een andere tariefgroep. Die geldt voor het hele kalenderjaar op basis van uw risicoprofiel op 31 december van het voorgaande jaar. De berekening is budgetneutraal voor de sector.                           

Tarief
2020
Laag  0,0058%
Midden I   0,0066%
Midden II 0,0080%
Hoog 0,0087%

Grondslag

De grondslag voor de vergoeding is het schuldrestant van de geborgde lening aan het einde van het kwartaal. Als deelnemer bent u borgstellingsvergoeding verschuldigd op het moment dat u een lening gestort krijgt.

Wij vragen u de backoffice tijdig te informeren over leningen die u vervroegd heeft afgelost, zodat dit op een correcte wijze meegaat in de berekening van de borgstellingsvergoeding. WSW zal alleen overgaan tot crediteren van de borgstellingsvergoeding indien WSW tijdig was ge├»nformeerd. De vervroegde aflossing dient voor het einde van een kwartaal bij WSW bekend te zijn.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden