Over deelnemerschap

Een deelnemer betaalt een borgstellingsvergoeding voor onze dienstverlening. WSW stuurt hiervoor elk kwartaal achteraf een factuur. Lees hier verder over de borgstellingsvergoeding.

Als deelnemer van WSW bent u gebonden aan het Reglement van Deelneming.

Het Reglement van Deelneming is het 'contract' tussen WSW en de deelnemende corporaties. Het bevat de rechten en plichten van de deelnemers en de afspraken die WSW met de deelnemers maakt.

Het Reglement van Deelneming is op onderdelen uitgewerkt in richtlijnen
 

 

 

Lees meer...
Reglement van Deelneming Obligo Leningdocumentatie Borgstellingsvergoeding Volmacht