Onderpand

Wat

Wij vragen van deelnemers een onderpand voor de (te borgen en geborgde) leningen. WSW kan borg staan voor een leningportefeuille van maximaal 50% van de WOZ-waarde van het totale onderpand, dat een deelnemende corporatie inzet. Voor corporaties met bezit in meerdere gemeenten en voor corporaties die in het bezit zijn van intramuraal vastgoed gelden aanvullende grenzen. 

De geborgde portefeuille waarvoor de gemeente achtervanger is, is maximaal 100% van de WOZ-waarde van het ingezette onderpand in die gemeente. 

Hoe

Deelnemende corporaties kunnen in voorkomende gevallen verzoeken om vrijgave van een deel van het onderpand. Wij toetsen zo'n verzoek aan een aantal criteria (zie richtlijn). Als het belang voor vrijgave van onderpand voortkomt uit een activiteit waarvoor een andere WSW richtlijn geldt, bijvoorbeeld het aantrekken van een ongeborgde lening, hoeft de corporatie geen afzonderlijk verzoek te doen voor vrijgave onderpand. 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden