Nieuwsbericht
Corporaties

Aanpassing bestuursverklaring 2018

vrijdag 26 januari 2018

WSW past de eerder deze maand verzonden bestuursverklaring 2018 aan en schrapt de passage dat de bestuurder van een corporatie met de ondertekening daarvan ook alle toekomstige versies van het Reglement van Deelneming aanvaardt. Wij doen deze aanpassing omdat deze leidde tot veel vragen en onduidelijkheden en dat was nooit onze bedoeling.

Daarom plaatsen wij bij dit nieuwsbericht een aangepaste bestuursverklaring waarin deze toevoeging niet is opgenomen. 

Reglement

In de eerder verstuurde bestuursverklaring verklaart een bestuurder onder andere alle verplichtingen uit het laatstelijk goedgekeurde Reglement van Deelnemingen en opvolgende versies daarvan te aanvaarden. De tekst ‘en opvolgende versies daarvan’ is een aanvulling ten opzichte van de bestuursverklaring voor 2017. WSW voegde dit toe om duidelijker weer te geven dat corporaties altijd gebonden zijn aan het Reglement van Deelneming, ook wanneer WSW met inachtneming van de daarvoor geldende regels het Reglement wijzigt. 

Wij realiseerden ons bij verzending van de bestuursverklaring niet dat deze toevoeging zoveel vragen zou oproepen en commotie zou veroorzaken. Dat was nooit onze bedoeling.

Keuze

Desgewenst kan iedere bestuurder gebruik maken van deze aangepaste bestuursverklaring, ook wanneer u al eerder de bestuursverklaring 2018 ondertekende. In dat geval komt de aangepaste bestuursverklaring in de plaats van de eerder ondertekende versie. 

Maakt u gebruik van de aangepaste bestuursverklaring dan vragen wij u deze te ondertekenen (conform het uittreksel Kamer van Koophandel) en een scan daarvan uiterlijk 23 februari 2018 te verzenden via opvraagwswnl.

Als u verder nog vragen heeft, kunt u deze stellen via opvraagwswnl. U kunt hiervoor ook uw accountmanager benaderen.

Hier kunt u de aangepaste bestuursverklaring 2018 downloaden.