Juridische splitsing

Wat

Deze richtlijn geldt voor deelnemende corporaties die kiezen voor een juridische splitsing of hybride scheiding van hun DAEB- en niet-DAEB-activiteiten (op grond van de Woningwet).

Wanneer

De richtlijn beschrijft de voorwaarden waaronder wij goedkeuring geven aan een juridische splitsing. Ook beschrijft de richtlijn in welke gevallen de gestelde voorwaarden:

  • verpanding van aandelen en van de vordering op de woningvennootschap
  • én de volmacht van de corporatie als toegelaten instelling op het bezit in de woningvennootschap

kunnen worden opgeheven. 

Hoe

Corporaties gebruiken de modelakte van WSW voor de volmacht van de woningvennootschap aan de corporatie (toegelaten instelling). Bij de volmacht zitten de volgende bijlagen:

  • het raamwerk (modelakte) van de hypotheekakte;
  • de algemene bepalingen voor hypotheekvestiging. 

Mocht een corporatie in de toekomst daadwerkelijk een hypotheekrecht gaan vestigen, dan kan zij gebruik maken van de daarvoor benodigde hypotheekakte.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden