Tienjaars-prognose

Wijze van opvragen tienjaars-kasstroomprognoses

WSW vraagt in aanvulling op dPi een tienjaars-kasstroomprognose op. Dit geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de kasstromen op langere termijn. 

De opvraag vindt gelijktijdig plaats met de januariopvraag. Dit doen wij omdat op dat moment al een gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen deelnemers en WSW.

De opgevraagde gegevens betreffen het enkelvoudige kasstroomoverzicht en de onderliggende parameters, zoals huurstijging, prijsinflatie, looninflatie en de rente op nieuwe geldleningen. WSW vraagt alleen de prognosejaren zes tot en met tien op, de eerste prognosejaren maken immers al onderdeel uit van dPi.

Indien gebruik wordt gemaakt van WALS (Ortec Finance) of Trace & Treasury (Aareon) kunnen de aanvullende prognosecijfers gegenereerd worden via de software. Ten tijde van de januariopvraag hoeft dan alleen nog het gegenereerde bestand met WSW te worden gedeeld. Ook kan gebruik gemaakt worden van het Excelmodel aan de rechterkant van deze pagina. Softwareleveranciers kunnen desgewenst meer vertellen over de wijze waarop de tienjaars-prognose via de software wordt gegenereerd.

 

 

Gegevensopvraag jaren 6-10