Tienjaars-prognose

Wijze van opvragen tienjaars-kasstroomprognoses

WSW vraagt met ingang van komend jaar tienjaars-kasstroomprognoses op, in aanvulling op dPi. Dit geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de kasstromen op langere termijn. De eerste opvraag betreft de prognosejaren 2029-2033.

De opvraag vindt gelijktijdig plaats met de januariopvraag. Dit doen we omdat op dat moment al een gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen deelnemers en WSW.

De opgevraagde gegevens betreffen het enkelvoudige kasstroomoverzicht en de onderliggende parameters, zoals huurstijging, prijsinflatie, looninflatie en de rente op nieuwe leningen. We vragen alleen de prognosejaren zes tot en met tien op, de eerste prognosejaren maken immers al onderdeel uit van dPi.

Indien gebruik wordt gemaakt van WALS (Ortec Finance) of Trace & Treasury (Aareon) kunnen de aanvullende prognosecijfers gegenereerd worden via de software. Ten tijde van de januariopvraag hoeft dan alleen nog het gegenereerde bestand met WSW te worden gedeeld. Ook kan gebruik gemaakt worden van het Excelmodel aan de rechterkant van deze pagina. Softwareleveranciers kunnen desgewenst meer vertellen over de wijze waarop de tienjaars-prognose via de software wordt gegenereerd.