Derivaten
Corporaties

Derivaten

Vanaf 1 juli 2014 kunnen corporaties online hun derivatenopgave aan WSW verstrekken via https://treasury.ortec-finance.com/treasury/.

Bij het openen van de derivatenopvraag krijgen deelnemers een overzicht te zien van hun geborgde leningportefeuille bij WSW. In de applicatie kunnen zij aangeven welke derivaten met welke leningen matchen.

Lees meer over informatie-opvraag derivaten.