Informatie-opvraag
Corporaties

Informatie-opvraag

Op deze pagina vindt u diverse onderwerpen en documenten die allemaal te maken hebben met de informatie die WSW vraagt van deelnemende corporaties.
 

WSW en de Autoriteit woningcorporaties publiceren voor het eerst gezamenlijk de leidraad economische parameters dPI 2018 die geldt voor de periode 2019-2023.
In lijn met vorig jaar vraagt WSW corporaties voor dPi2018 voor de jaren 2019 tot en met 2023 een bedrag voor saneringsheffing op te nemen dat is gebaseerd op 1% van de totale jaarhuur van de woongelegenheden in het betreffende jaar.
Deelnemende corporaties die gebruik maken van derivaten dienen hierover informatie te verstrekken aan WSW.