Gezamenlijk beoordelingskader

Vanaf 2019 beoordelen de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en WSW de risico's van corporaties op basis van een nieuw gezamenlijk beoordelingskader. Met dit gezamenlijke beoordelingskader willen wij de administratieve lasten voor corporaties verminderen en de beoordeling effectiever en efficiënter laten verlopen. 

In het gemeenschappelijk beoordelingskader ligt vast: 
• de risicogebieden waar wij - de Aw en WSW - naar kijken (scope);
• de concrete kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingselementen in die risicogebieden (inhoud); 
• de weging en samenhang van de bevindingen (risicogericht);
• de benodigde gegevens (input).

Met het gezamenlijk beoordelingskader komen de Aw en WSW, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, tot een zelfstandig maar afgestemd oordeel. Wij overleggen waar nodig over de timing en inhoud van mogelijke maatregelen en interventies.

Ons risicobeoordelingsmodel is direct gekoppeld aan het gezamenlijk beoordelingskader.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden