Borgingsplafond

Wat

Het borgingsplafond is het bedrag dat een corporatie maximaal mag lenen gedurende een kalenderjaar. Voor borging komen alleen activiteiten in aanmerking die behoren tot de bestedingsdoelen, zoals genoemd in Bijlage 1 van het Reglement van Deelneming.

Wanneer

Wij stellen het borgingsplafond jaarlijks vast op basis van de DAEB-financieringsbehoefte van de desbetreffende corporatie. We houden bij de vaststelling rekening met de risicoklasse van de deelnemer. Als een corporatie beschikt over interne financieringsmogelijkheden, dan brengen we deze in mindering op het borgingsplafond.

Hoe

Het borgingsplafond bepalen we op basis van de meest recente dPi. Als een corporatie tussentijds een verzoek doet tot verhoging van het borgingsplafond, dan onderbouwt zij dit met een recente liquiditeitsprognose.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden