Borgingproces

Hoe verkrijgt u als deelnemer borging voor een geldlening? Hier staat het borgingsproces beschreven, van de aanvraag voor borging tot de definitieve leningovereenkomst. Ook leest u onder welke voorwaarden wij borging voor geldleningen verstrekken.

 

Documenten

Toelichting activa/passiva transacties
deelnemers WSW
Overeenkomst van contractsoverneming
Overeenkomst van objectieve notatie
Overeenkomst van subjectieve passieve notatie