Bijzonder beheer

Wij bepalen periodiek of een deelnemende corporatie ‘financieel gezond’ is. Soms zijn maatregelen nodig om de financiële positie te verbeteren. Naarmate de risico’s en de financiële positie zorgelijker worden en het risico voor de borg daarmee groter, intensiveren wij het risicobeheer. 

Financiële voorwaarden

Wij borgen in principe alleen leningen van deelnemers:

  • die een risicoscore hebben van minimaal BB- én
  • die minimaal aan de grenswaarden van de financiële ratio’s voldoen, én
  • waarvan de omvang van de geborgde leningen kleiner of gelijk is aan € 3,5 miljard.

Als een deelnemende corporatie niet (meer) voldoet aan een van bovenstaande voorwaarden dan komt deze bij ons in bijzonder beheer en borgen wij leningen alleen onder (aanvullende) voorwaarden. Deze voorwaarden staan in het herstel- of herstructureringsplan van de desbetreffende corporatie.

Andere situaties

Daarnaast doen zich andere situaties voor, waarbij sprake is van bijzonder beheer. Dit is ter beoordeling aan ons bestuur (discretionaire bevoegdheid). Bijvoorbeeld als:

  • de corporatie onder verscherpt toezicht staat van de Autoriteit woningcorporaties (Aw);
  • de corporatie een door de Aw aangestelde externe toezichthouder heeft;
  • de corporatie bij een bank onder bijzonder beheer is;
  • discretionaire zaken spelen, zoals het collectief opstappen van de RvC/RvT, fraude door het bestuur en dergelijke.

Ook corporaties met een rating van BB- of BB én met een geborgd volume van méér dan € 1 miljard worden als bijzonder beheer geclassificeerd.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden