Deelnemers

Op deze pagina's vindt u informatie voor woningcorporaties die deelnemer zijn bij WSW.

Woningcorporaties zijn rechtspersonen die op grond van de Woningwet zijn toegelaten om werkzaam te zijn in de volkshuisvesting. Zij verhuren woningen aan mensen met een bescheiden portemonnee.

WSW borgt leningen van woningcorporaties die als deelnemer bij WSW zijn geregistreerd, conform de voorwaarden van het reglement van deelneming van WSW. Zo'n 98% van de woningcorporaties is deelnemer. 

Onze deelnemers trekken voornamelijk leningen aan voor de financiering van sociale huurwoningen en maatschappelijke taken. Door de achtervang van gemeenten en het Rijk wordt de borging beschouwd als staatssteun. Daarom is borging alleen mogelijk voor de financiering van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Lees meer...
Over deelnemerschap Richtlijnen Borgingsproces Risicobeoordeling Informatie van/aan corporaties Informatieverstrekking aan gemeenten