WSW behoudt kredietwaardigheid maar met verschillende vooruitzichten

Kredietwaardigheidsbeoordelaars Moody’s Investors Service en S&P Global Ratings bevestigen in hun jongste rapporten de hoogste kredietwaardigheid voor WSW: Aaa respectievelijk AAA. Maar daar waar Moody’s zijn vooruitzicht met stabiel hetzelfde houdt als de vorige keer, verlaagt S&P zijn vooruitzicht van stabiel naar negati

WSW werkt mee aan oplossing financiële problemen WSG

WSW werkt in zijn rol als borger mee aan de oplossing van de financiële problemen van woningcorporatie WSG. Dit nadat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door WSG ingediende aanvraag voor saneringssubsidie gedeeltelijk toekende.

Informatiebijeenkomsten beleidswaarde

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) organiseren informatiebijeenkomsten voor financieel specialisten over de beleidswaarde.

Nieuwsbrief WSW ontvangen?

WSW heeft een nieuwsbrief voor corporaties. Op 25 mei gaat de nieuwe privacy verordening (AVG/GDPR) van kracht. Dit betekent dat wij opnieuw toestemming vragen om contactgegevens te gebruiken om nieuwsbrieven te blijven versturen. Ontvangt u onze nieuwsbrief al en wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen of wilt u de nieuwsbrief voor corporaties vanaf nu ontvangen? Schrijf u dan in.

Laatste nieuws

dinsdag 7 augustus 2018

Begin juni stuurden Aw en WSW corporaties een bestuurlijke brief verticaal toezicht. In deze brief verwijzen wij naar de beleidswaardeopvraag van 1 oktober 2018. Wij vragen deze beleidswaarde op om een volledig beeld te krijgen van de beleidswaarde bij alle corporaties, de risicomodellen van WSW te ijken en een...

Lees meer
dinsdag 7 augustus 2018

In juli en augustus houden Aw en WSW tien regiobijeenkomsten waarin wij alle vragen rondom beleidswaarde beantwoorden. In aanvulling hierop vindt u in de bijlage een toelichting op de verwerking van marktwaarde en beleidswaarde in de dPi2018.

Lees meer
maandag 6 augustus 2018

Volgend op de laatste ontwikkelingen in de kapitaalmarkt (IRS- en forwardtarieven) en op de door woningcorporaties afgesloten leningen, berekende WSW de rentemaxima voor augustus 2018.

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.