Formulieren richtlijn Onderpand

 

DAEB

 

Niet-DAEB

Omschrijving belang 

Verzoek toestemming

(vrijgave)

 

Melding

 

Verzoek toestemming

(vrijgave)

Melding

 

Verkoop toekomstige bewoners eo

mutatie niet-DAEB

Download

Download

Download

Download

Verkoop aan overigen

Download

Download

Download

Download

Sloop

Download

Download

Download

Download

Ongeborgde Lening

Download

 

Download

 

Opstalrecht tbv PV-Installatie 

Download

 

Download

 

Opstalrecht tbv Warmtenet WKO 

Download

 

Download

 

Opstalrecht tbv overigen

Download

 

Download

 

­­­­­­­­­­­­­

 

Richtlijn Onderpand Aanvullende criteria flexwoningen Specificatieformulier