Op naar een toekomstbestendig stelsel

Om ook naar de toekomst een voldoende robuust borgstelsel te kunnen garanderen en mogelijk te blijven maken dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn startte WSW eind 2018 een strategisch programma waar we gedurende 2019 aan werken.

Film '35 jaar WSW'

Ter ere van ons 35-jarig bestaan deze maand maakten wij een film over onze geschiedenis.

WSW verbetert toetsing risicobereidheid in borgstelsel

De afgelopen twee jaar werkte WSW aan wat het noemt een ‘dynamisch model’ om te toetsen hoeveel financieel risico het borgstelsel aan kan. Dat is belangrijk want met beter inzicht in de aard en omvang van eventuele financiële risico’s kan er ook adequater en sneller worden gereageerd mocht dat nodig zijn.

Regionale bijeenkomsten WSW mei 2019

WSW organiseert op 6, 7 of 8 mei a.s. regionale bijeenkomsten over de ontwikkelingen in het borgstelsel. We gaan dan graag met corporaties in gesprek over welke ontwikkelingen nodig zijn naar een toekomstbestendig borgstelsel.

Laatste nieuws

maandag 15 april 2019

In 2018 is het borgstelsel voor het eerst echt op de proef gesteld. Onder de Woningwet 2015 is sanering geen vanzelfsprekendheid meer, kunnen corporaties failliet gaan en kreeg WSW als ‘onderlinge financiële waarborgmaatschappij’ twee aanspraken op zijn risicovermogen te verwerken. Om ook naar de toekomst een voldoende...

Lees meer
dinsdag 2 april 2019

Volgend op de laatste ontwikkelingen in de kapitaalmarkt (IRS- en forwardtarieven) en op de door woningcorporaties afgesloten leningen, berekende WSW de rentemaxima voor april 2019.

Lees meer
dinsdag 19 maart 2019

WSW organiseert op 6, 7 of 8 mei a.s. regionale bijeenkomsten over de ontwikkelingen in het borgstelsel. We gaan dan graag met corporaties in gesprek over welke ontwikkelingen nodig zijn naar een toekomstbestendig borgstelsel.

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.