Gezamenlijk beoordelingskader AW-WSW definitief

Na consultatie onder belanghebbenden is het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW nu definitief. Het beoordelingskader wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.

Film '35 jaar WSW'

Ter ere van ons 35-jarig bestaan deze maand maakten wij een film over onze geschiedenis.

WSW verbetert toetsing risicobereidheid in borgstelsel

De afgelopen twee jaar werkte WSW aan wat het noemt een ‘dynamisch model’ om te toetsen hoeveel financieel risico het borgstelsel aan kan. Dat is belangrijk want met beter inzicht in de aard en omvang van eventuele financiële risico’s kan er ook adequater en sneller worden gereageerd mocht dat nodig zijn.

WSW-onderzoek ziet grenzen aan investeren in verduurzaming bij corporaties

Geactualiseerd onderzoek van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toont aan dat er grenzen zijn aan investeren in duurzaamheid bij corporaties. Wanneer zij hun DAEB-bezit in 2030 naar gemiddeld energielabel A willen brengen is dat niet haalbaar

Laatste nieuws

maandag 10 december 2018

Volgend op de laatste ontwikkelingen in de kapitaalmarkt (IRS- en forwardtarieven) en op de door woningcorporaties afgesloten leningen, berekende WSW de rentemaxima voor december 2018.

Lees meer
dinsdag 4 december 2018

WSW bestaat in december 35 jaar. En dat was reden voor een feestje. Tijdens een symposium keken we terug, stonden we stil bij het nu en keken we vooruit. Met welke uitdagingen krijgt onze sector te maken op het gebied van duurzaamheid, demografie en economie/financiering? Ter ere van ons 35-jarig bestaan hebben wij een...

Lees meer
maandag 3 december 2018

DNB geeft via haar website duidelijkheid over de voorwaarden waaronder WSW-geborgde leningen een kredietrisico gelijk aan nul kunnen krijgen in het 'standaardmodel vereist eigen vermogen voor pensioenfondsen'. Dit is goed nieuws voor woningcorporaties omdat het aantrekken van geborgde leningen van pensioenfondsen...

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.