Gezamenlijk beoordelingskader AW-WSW definitief

Na consultatie onder belanghebbenden is het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW nu definitief. Het beoordelingskader wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht.

Film '35 jaar WSW'

Ter ere van ons 35-jarig bestaan deze maand maakten wij een film over onze geschiedenis.

WSW verbetert toetsing risicobereidheid in borgstelsel

De afgelopen twee jaar werkte WSW aan wat het noemt een ‘dynamisch model’ om te toetsen hoeveel financieel risico het borgstelsel aan kan. Dat is belangrijk want met beter inzicht in de aard en omvang van eventuele financiële risico’s kan er ook adequater en sneller worden gereageerd mocht dat nodig zijn.

WSW-onderzoek ziet grenzen aan investeren in verduurzaming bij corporaties

Geactualiseerd onderzoek van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toont aan dat er grenzen zijn aan investeren in duurzaamheid bij corporaties. Wanneer zij hun DAEB-bezit in 2030 naar gemiddeld energielabel A willen brengen is dat niet haalbaar

Laatste nieuws

maandag 14 januari 2019

Volgend op de laatste ontwikkelingen in de kapitaalmarkt (IRS- en forwardtarieven) en op de door woningcorporaties afgesloten leningen, berekende WSW de rentemaxima voor januari 2019.

Lees meer
maandag 7 januari 2019

Corporaties ontvangen in de tweede week van januari een e-mail van WSW. In deze e-mail vragen wij corporaties te controleren of de bij ons bekende informatie over de leningportefeuille per ultimo 2018 juist en volledig is.

Lees meer
donderdag 3 januari 2019

Per 1 januari 2019 is alle bezit en een omvangrijk deel van de schulden van WSG overgenomen door acht andere corporaties uit de regio. De resterende leningen zijn gedeeltelijk via de eerder dit jaar toegekende saneringssubsidie afgewikkeld.

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.