WSW zet beleid eigen middelen in 2017 voort

WSW zet in 2017 het beleid rondom eigen middelen ongewijzigd voort. Per 1 januari 2018 beëindigen we dit beleid met oog op de invoering van de Woningwet. Er gelden per 1 januari 2017 wel een aantal wettelijke beperkingen.

Toelichting op saneringsheffing en dPI 2016

Er heerst enige verwarring tussen de vaststelling van de saneringsheffing 2016 door de minister voor Wonen en Rijksdienst en de opname van de 1% reservering voor de saneringsheffing in dPI2016.

Borgingsplafond geldt alleen in eigen woningmarktregio

Sinds 30 augustus 2016 zijn de woningmarktregio’s uit de Woningwet 2015 van kracht. Concreet gevolg hiervan voor corporaties in de relatie met WSW is dat zij het door ons afgegeven borgingsplafond vanaf die datum niet meer kunnen gebruiken voor nieuwbouw en/of aankoop buiten de eigen woningmarktregio (nieuwe projecten).

Premiedifferentiatie borgstellingsvergoeding per 1 januari 2017

WSW hanteert per 1 januari 2017 een systeem van premiedifferentiatie voor de borgstellingsvergoeding. Deelnemers betalen deze vergoeding voor operationele kosten en voor opslag kredietrisico bij het aangaan van geborgde financiering. .

Laatste nieuws

woensdag 8 maart 2017

In zijn laatste vergadering benoemde de Raad van Commissarissen van WSW twee nieuwe leden voor de Commissie van Bezwaar. Dat zijn mevrouw mr. Trudy Blokdijk (voorzitter) en de heer mr. Johan Barnard (lid).

Lees meer
donderdag 2 maart 2017

Volgend op de laatste ontwikkelingen in de kapitaalmarkt (IRS- en forwardtarieven) en op de door woningcorporaties afgesloten leningen, zijn de rentemaxima voor maart 2017 berekend.

Lees meer
vrijdag 17 februari 2017

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) houdt een governance audit bij WSW naar de organisatie en de bedrijfsvoering.

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.