WSW behoudt kredietwaardigheid maar met verschillende vooruitzichten

Kredietwaardigheidsbeoordelaars Moody’s Investors Service en S&P Global Ratings bevestigen in hun jongste rapporten de hoogste kredietwaardigheid voor WSW: Aaa respectievelijk AAA. Maar daar waar Moody’s zijn vooruitzicht met stabiel hetzelfde houdt als de vorige keer, verlaagt S&P zijn vooruitzicht van stabiel naar negati

Q&A beleidswaarde beschikbaar

De veelgestelde vragen en antwoorden beleidswaarde hebben we samen met Aw gebundeld en beantwoord. Het document is nu beschikbaar.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt hoogte saneringsheffing 2018 vast op € 159.440.421

WSW is als gemandateerd saneerder belast met het innen van de saneringsheffing. Met dit nieuwsbericht informeert WSW u over de hoogte van de saneringsheffing voor 2018.

WSW-onderzoek ziet grenzen aan investeren in verduurzaming bij corporaties

Geactualiseerd onderzoek van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toont aan dat er grenzen zijn aan investeren in duurzaamheid bij corporaties. Wanneer zij hun DAEB-bezit in 2030 naar gemiddeld energielabel A willen brengen is dat niet haalbaar

Laatste nieuws

donderdag 18 oktober 2018

Eind september stelden we ons jaarverslag 2017 vast. Dat is later dan we gewend zijn. Reden hiervoor is dat we als gevolg van de (herziene) Woningwet dit verslagjaar voor het eerst in ons bestaan te maken kregen met een aanspraak op ons risicovermogen.

Lees meer
woensdag 17 oktober 2018

De portefeuillerapportage per 30 juni 2018 is gereed. In deze rapportage laat WSW tweemaal per jaar zien welke ontwikkelingen zich voordoen in de sector en binnen het borgstelsel.

Lees meer
woensdag 17 oktober 2018

Op voordracht van de Deelnemersraad van WSW benoemde de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 25 september jl. de heer Peter Winterman (Ons Huis) tot lid van de Deelnemersraad voor de periode van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2021.

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.