WSW en de scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-DAEB

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceerde onlangs het kader voor de beoordeling van voorstellen voor scheiding en/of splitsing DAEB en niet-DAEB. In dit kader is onder het kopje ‘beperkte aanvullende toetsing door WSW’ ook vastgelegd hoe WSW tegen de voorstellen aankijkt.

Sanering en bijzonder beheer bij WSW

De beschrijving van de sanering onder WSW, het proces en de werkwijze staan vanaf nu online. Hetzelfde geldt voor bijzonder beheer van deelnemende corporaties bij WSW.

Richtlijn juridische splitsing WSW komt in september

Anders dan wij 31 mei jl. nog verwachtten, publiceert WSW zijn richtlijn juridische splitsing in september. De afstemming van de richtlijn met de Autoriteit woningcorporaties en de goedkeuring van de minister voor Rijksdienst en Wonen vraagt meer tijd dan door alle partijen destijds was voorzien.

Afspraken met WSW in kabinetsbrief

Op 17 mei 2016 stuurde de minister voor Wonen en Rijksdienst zijn brief aan de Tweede Kamer over de beperking van risico’s in het borgstelsel. De brief bevat belangrijke stappen om het borgstelsel verder te versterken, in lijn met de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties (PEW).

Laatste nieuws

woensdag 3 augustus 2016

Anders dan wij 31 mei jl. nog verwachtten, publiceert WSW zijn richtlijn juridische splitsing in september. De afstemming van de richtlijn met de Autoriteit woningcorporaties en de goedkeuring van de minister voor Rijksdienst en Wonen vraagt meer tijd dan door alle partijen destijds was voorzien.

Lees meer
woensdag 3 augustus 2016

WSW paste per 1 juli 2016 de bijlagen aan bij onze toezicht- en verantwoordingsovereenkomsten met de Staat en met de VNG. Dit in aansluiting op de Kamerbrief van 17 mei jl. over WSW.

Lees meer
maandag 1 augustus 2016

Volgend op de laatste ontwikkelingen in de kapitaalmarkt (IRS- en forwardtarieven) en op de door woningcorporaties afgesloten leningen, zijn de rentemaxima voor augustus 2016 berekend.

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.