Aw en WSW publiceren beoordelingskader herstructurering derivaten

Corporaties die hun derivatenportefeuille willen herstructureren hebben sinds 1 juli de mogelijkheid dit te doen als zij aan de eisen voldoen zoals vastgelegd in het gezamenlijk ‘Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten’ van Aw en WSW.

Saneringsheffing en obligo voortaan ook borgbaar

Vanaf vandaag kunnen corporaties zo nodig ook geborgde leningen aantrekken voor betaling van de saneringsheffing en het obligo. Deze aanvulling op onze borgingsmogelijkheden betekent een verdere versterking van de financiële soliditeit van het borgstelsel en van de sector.

Nieuw Reglement van Deelneming van kracht per 1 mei 2017

Vanaf vandaag is er een nieuw en geheel gemoderniseerd Reglement van Deelneming van kracht tussen WSW en zijn deelnemende corporaties.

Besluit minister saneringsheffing 2017

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt jaarlijks uiterlijk op 1 oktober de hoogte vast van de saneringsheffing voor het lopende jaar. Zo ook dit jaar.

Laatste nieuws

dinsdag 17 oktober 2017

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt jaarlijks uiterlijk op 1 oktober de hoogte vast van de saneringsheffing voor het lopende jaar. Zo ook dit jaar.

Lees meer
donderdag 5 oktober 2017

Volgend op de laatste ontwikkelingen in de kapitaalmarkt (IRS- en forwardtarieven) en op de door woningcorporaties afgesloten leningen, berekende WSW de rentemaxima voor oktober 2017.

Lees meer
dinsdag 19 september 2017

Na afronding van de relevante procedures is Erik Wilders per 1 september jl. herbenoemd als bestuurder voor een periode tot uiterlijk 1 maart 2018. En per 7 september jl. is Marc Breij benoemd tot bestuurder van WSW voor een periode tot 1 januari 2018, met een mogelijke uitloop tot 1 juli 2018.

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.