WSW en de scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-DAEB

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceerde onlangs het kader voor de beoordeling van voorstellen voor scheiding en/of splitsing DAEB en niet-DAEB. In dit kader is onder het kopje ‘beperkte aanvullende toetsing door WSW’ ook vastgelegd hoe WSW tegen de voorstellen aankijkt.

Sanering en bijzonder beheer bij WSW

De beschrijving van de sanering onder WSW, het proces en de werkwijze staan vanaf nu online. Hetzelfde geldt voor bijzonder beheer van deelnemende corporaties bij WSW.

Verduidelijking werkwijze verkoop aan derden

WSW verduidelijkt en vereenvoudigt zijn werkwijze rondom verkoop van bezit aan derden. Met de aanpassingen weten corporaties beter wanneer zij goedkeuring van ons nodig hebben en welke informatie wij dan van hen vragen om een verzoek ook snel te kunnen behandelen. De wijzigingen zijn opgenomen in de aangepaste richtlijn verkoop derden, in het aangepaste stroomschema verkoop derden en in het aangepaste invulformulier verkoop derden.

Afspraken met WSW in kabinetsbrief

Op 17 mei 2016 stuurde de minister voor Wonen en Rijksdienst zijn brief aan de Tweede Kamer over de beperking van risico’s in het borgstelsel. De brief bevat belangrijke stappen om het borgstelsel verder te versterken, in lijn met de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties (PEW).

Laatste nieuws

dinsdag 19 juli 2016

Op voordracht van de leden van de Deelnemersraad van WSW benoemde de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 29 juni jl. mevrouw Sandra Oude Wesselink (Elkien) benoemd tot lid van de Deelnemersraad voor de periode van 1 juli 2016 tot 1 juli 2019.

Lees meer
dinsdag 19 juli 2016

Internationaal kredietbeoordelaar S&P Global Ratings handhaaft de waardering van de kredietwaardigheid van WSW op AAA met outlook ‘stabiel’. Dit is in lijn met de waardering van de Nederlandse overheid.

Lees meer
donderdag 14 juli 2016

Na afstemming met de Autoriteit woningcorporaties besloot WSW de parameters bedrijfswaarde voor 2016 ongewijzigd te laten.

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.