WSW en de scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-DAEB

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceerde onlangs het kader voor de beoordeling van voorstellen voor scheiding en/of splitsing DAEB en niet-DAEB. In dit kader is onder het kopje ‘beperkte aanvullende toetsing door WSW’ ook vastgelegd hoe WSW tegen de voorstellen aankijkt.

Sanering en bijzonder beheer bij WSW

De beschrijving van de sanering onder WSW, het proces en de werkwijze staan vanaf nu online. Hetzelfde geldt voor bijzonder beheer van deelnemende corporaties bij WSW.

Verduidelijking werkwijze verkoop aan derden

WSW verduidelijkt en vereenvoudigt zijn werkwijze rondom verkoop van bezit aan derden. Met de aanpassingen weten corporaties beter wanneer zij goedkeuring van ons nodig hebben en welke informatie wij dan van hen vragen om een verzoek ook snel te kunnen behandelen. De wijzigingen zijn opgenomen in de aangepaste richtlijn verkoop derden, in het aangepaste stroomschema verkoop derden en in het aangepaste invulformulier verkoop derden.

Afspraken met WSW in kabinetsbrief

Op 17 mei 2016 stuurde de minister voor Wonen en Rijksdienst zijn brief aan de Tweede Kamer over de beperking van risico’s in het borgstelsel. De brief bevat belangrijke stappen om het borgstelsel verder te versterken, in lijn met de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties (PEW).

Laatste nieuws

vrijdag 24 juni 2016

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst stuurde op 21 juni zijn brief naar de Tweede Kamer over de indicatieve investeringsruimte die hij ziet voor corporaties in 2017 bovenop de plannen verwerkt in dPi 2015.

Lees meer
donderdag 9 juni 2016

In de maanden mei en juni hield WSW samen met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties vier regionale bijeenkomsten voor interne toezichthouders van onze deelnemende corporaties.

Lees meer
dinsdag 7 juni 2016

Jaarlijks vraagt WSW zijn deelnemers een opgave te doen van hun derivatenportefeuille. Uit de laatste opgave blijkt dat de totale omvang van de derivatenportefeuilles daalt. Eind 2015 bedroeg de omvang € 14,2 miljard. Dat is een daling van € 0,7 miljard vergeleken met eind 2014. Het aantal corporaties met derivaten...

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.