Consultatie gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW van start

Het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW ligt vanaf nu ter consultatie. Belanghebbenden kunnen tot 1 april hun zienswijze indienen. Doel van het beoordelingskader is om de beoordeling van corporaties effectiever en efficiënter te laten verlopen.

Aw en WSW tekenen convenant samenwerking

Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ondertekenden deze week een convenant over de onderlinge samenwerking. In het convenant staat hoe beide organisaties met elkaar samenwerken en welke informatie ze met elkaar delen, om zo de beoordeling van woningcorporaties effectiever en efficiënter te laten verlopen.

Borgstelsel kan investeringen in duurzaamheid aan, veel corporaties niet

Het borgstelsel is voldoende robuust om investeringen in duurzaamheid naar gemiddeld label B in 2021 door woningbouwcorporaties te dragen, maar het raakt wel de grenzen. Na deze investeringen is er nog maar beperkt financiële ruimte voor verdere ambities in de sector.

Uitstel ondertekening volmacht 2018

Eén van de uitkomsten van een gesprek op 8 maart jl. over de inhoud van de volmacht 2018 met een aantal deelnemers en met Aedes is dat deelnemers van WSW uitstel krijgen voor ondertekening van de volmacht 2018.

Laatste nieuws

donderdag 22 maart 2018

WSW heeft afspraken met VNG over informatiedeling met gemeenten. Op 21 maart stuurden wij informatie over deelnemende corporaties aan de gemeenten die in de achtervang staan van door WSW geborgde leningen.

Lees meer
vrijdag 9 maart 2018

Eén van de uitkomsten van een gesprek op 8 maart jl. over de inhoud van de volmacht 2018 met een aantal deelnemers en met Aedes is dat deelnemers van WSW uitstel krijgen voor ondertekening van de volmacht 2018.

Lees meer
donderdag 8 maart 2018

Volgend op de laatste ontwikkelingen in de kapitaalmarkt (IRS- en forwardtarieven) en op de door woningcorporaties afgesloten leningen, berekende WSW de rentemaxima voor maart 2018.

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.