WSW werkt mee aan fusie Humanitas Huisvesting en Woonbron

WSW is bereid als borger mee te werken aan de totstandkoming van de voorgenomen fusie tussen woningcorporaties Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) en Woonbron. Daartoe ondertekenden WSW, SHH en Woonbron op 24 november jl. een overeenkomst. Het in gang gezette fusieproces kan hierdoor verder.

Geen saneringssubsidie voor Humanitas Huisvesting

WSW kent als gemandateerd saneerder in zijn besluit van 22 november jl. geen saneringssubsidie toe aan de Stichting Humanitas Huisvesting (SHH). Om een fusie met collega-corporatie Woonbron te realiseren als duurzame oplossing voor haar financiële problemen vroeg SHH om €130 miljoen saneringssubsidie.

De twee taken van WSW: borger en saneerder

WSW heeft twee taken: een publiekrechtelijke als saneerder en een privaatrechtelijke als borger. Beide taken voeren we onafhankelijk van elkaar uit. Zowel borger als saneerder kunnen nieuwsberichten sturen nieuwsberichten uit. Qua toon en inhoud kunnen deze verschillen.

WSW vraagt aan 120 deelnemers een aangepaste volmacht

WSW vraagt aan 120 deelnemers een aangepaste volmacht. Deze volmacht houdt rekening met nieuwe wettelijke bepalingen waardoor WSW een groter risico loopt op aanspraak op verstrekte borgstellingen. De aangepaste volmacht sluit verder qua bewoording aan bij het dit jaar vernieuwde Reglement van Deelneming en maakt ook duidelijk wanneer de volmacht eindigt.

Laatste nieuws

dinsdag 9 januari 2018

Volgend op de laatste ontwikkelingen in de kapitaalmarkt (IRS- en forwardtarieven) en op de door woningcorporaties afgesloten leningen, berekende WSW de rentemaxima voor januari 2018.

Lees meer
dinsdag 9 januari 2018

De Deelnemersraad van WSW heeft twee nieuwe leden. Guido Kerckhoffs, lid Raad van Bestuur van Woonpunt Maastricht en Patrick Arxhoek, manager Finance & Control van Woonbron Rotterdam zijn per 1 januari 2018 lid van de Deelnemersraad.

Lees meer
dinsdag 19 december 2017

WSW brengt met ingang van het nieuwe jaar een aantal wijzigingen aan in de richtlijn borgingsplafond. De wijzigingen houden verband met de vereenvoudiging van de berekening van het borgingstegoed.

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.