Aw en WSW publiceren beoordelingskader herstructurering derivaten

Corporaties die hun derivatenportefeuille willen herstructureren hebben sinds 1 juli de mogelijkheid dit te doen als zij aan de eisen voldoen zoals vastgelegd in het gezamenlijk ‘Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten’ van Aw en WSW.

WSW past berekening borgingsplafond en borgingstegoed aan

Naar aanleiding van de verplichte scheiding van DAEB en niet-DAEB per 1 januari 2017 past WSW met ingang van deze datum de berekening van het borgingsplafond en borgingstegoed op drie punten aan.

Nieuw Reglement van Deelneming van kracht per 1 mei 2017

Vanaf vandaag is er een nieuw en geheel gemoderniseerd Reglement van Deelneming van kracht tussen WSW en zijn deelnemende corporaties.

WSW verstuurt eerste facturen premiedifferentiatie borgstellingsvergoeding

Afgelopen week verstuurde WSW de eerste kwartaalfacturen voor premies borgstellingsvergoeding. Daarvoor geldt sinds 1 januari 2017 een premiedifferentiatie.

Laatste nieuws

maandag 14 augustus 2017

De Raad van Commissarissen van WSW besloot in zijn jongste vergadering dat een driehoofdig bestuursmodel het beste past bij de nieuwe fase van de organisatie van WSW. Het toekomstige bestuur van WSW bestaat uit een bestuursvoorzitter, een bestuurder Risk en een bestuurder Accounts. Dit als opvolger van het huidige...

Lees meer
woensdag 2 augustus 2017

Volgend op de laatste ontwikkelingen in de kapitaalmarkt (IRS- en forwardtarieven) en op de door woningcorporaties afgesloten leningen, berekende WSW de rentemaxima voor augustus 2017.

Lees meer
donderdag 20 juli 2017

Resultaat van het overleg met de Autoriteit woningcorporaties is dat de parameters voor de bedrijfswaarde voor 2017 ongewijzigd blijven. Het gaat hier om de parameters die deelnemers gebruiken bij de bedrijfswaarde in de jaarrekening en in de informatie-opvraag over het verslagjaar 2017 (dPi 2017 en dVi 2017).

Lees meer
Nieuwsarchief

Werken bij WSW

Bij WSW werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan (de financiering van) de sociale woningbouw.

Vacatures

Contact

Neem direct contact op

Via ons telefoonnummer:

035 528 64 00

Of stuur direct een e-mail naar de juiste contactpersoon bij WSW.